รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้นโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
เจ้าของโครงการ คุณพิลม ทองนุช
สถานที่ก่อสร้าง ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)