รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการมินิรีสอร์ท 34 ยูนิต


MINI RESORT 34 UNIT
เจ้าของโครงการ บริษัท บีเคเค เทเลวิชั่น ไทยแลนด์ จำกัด

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)