รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

ศาลาอเนกประสงค์แบบที่13


ต้องการรับต้นฉบับแบบก่อสร้างติดต่อโดยตรงที่ 0894816742
ทีมงานสงวนสิทธิ์จะจัดพิมพ์ต้นฉบับให้วัดและองค์กรเท่านั้น
บุคคลทั่วไปโหลดได้ที่นี่ครับ
แบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่13
กรุณาแจ้งละเอียดดังนี้
1.ชื่อวัดที่จัดถวาย
2.ชื่อพระผู้รับแบบ+เบอร์ติดต่อ เพื่อประสานงาน
3.ชื่อสถานที่จัดส่ง(วัด)เพื่อจัดส่งเอกสารโดยตรง(เท่านั้น) เพื่อป้องกันเอกสารตีกลับครับ