รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

เกสเฮาส์ชั้นเดียว 8 ห้อง

เกสเฮาส์ชั้นเดียว 8 ห้อง
เจ้าของโครงการคุณรัชพล พันธุมาศ
ที่ตั้งโครงการต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)