รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้นพื้นที่ 850 ตร.ม.โดยประมาณโครงการ บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น
พื้นที่ 850 ตร.ม.โดยประมาณ
เจ้าของโครงการ คุณเชิดศักดิ์ ศรัณย์พิพัฒน์
สถานที่ก่อสร้าง ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)