รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านแฝดพักอาศัยสูง 2 ชั้นครึ่ง


บ้านแฝดพักอาศัยสูง 2 ชั้นครึ่ง
เจ้าของโครงการคุณธนนท์ ยิ้มเที่ยง
สถานที่ก่อสร้าง ต.ปากนคร
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช