รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านแฝดสูง 3 ชั้น


โครงการบ้านแฝดสูง 3 ชั้น
เจ้าของโครงการสุภาษิต พุทธิรักษาวงศ์
สถานที่ก่อสร้าง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)