รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น


บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น 
เจ้าของโครงการคุณชัยแสง สุคนธบุศย์
สถานที่ก่อสร้าง เขตตลิ่งชัน กทม

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)