รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว


โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
เจ้าของโครงการอาจารย์วลัญชร อดิพัฒน์
สถานที่ก่อสร้างต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)