รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

อพาร์ทเมนท์ 3 ชั้น 1,000 ตร.ม.โดยประมาณ

โครงการอพาร์ทเมนท์ 3 ชั้น พื้นที่ 1,000 ตร.ม.โดยประมาณ
เจ้าของโครงการ
คุณธนินธร ทรัพย์ศิริมานนท์-คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล
บริษัทดีเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่ตั้งโครงการ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)