รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการเกสเฮาส์ชั้นเดียว 10 ห้องพัก อ.แม่สอด จ.ตากโครงการเกสเฮาส์ชั้นเดียว 10 ห้องพัก พื้นที่ 650 ตารางเมตรโดยประมาณ
ที่ตั้งโครงการ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เจ้าของโครงการ ฉัตรชัย รุ่งเสรีชัย

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)