รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียวพื้นที่180ตร.ม.โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียวพื้นที่180ตร.ม.
เจ้าของโครงการสมชาย สุธรรมรัตน์บดี
สถานที่ก่อสร้าง ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร