รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น + MINIOFFICE

ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง
โครงการบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น + MINIOFFICE
พื้นที่ 500 ตารางเมตรโดยประมาณ
สถานที่ก่อสร้าง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เจ้าของโครงการ คุณกิตติคุณ พรหมพิทักษ์

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)