รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการพระพุทธมงคลเจดีย์ พื้นที่2,000ตร.ม.โดยประมาณ


อยู่ในขั้นตอนพัฒนาแบบร่าง โครงการพระพุทธมงคลเจดีย์ พื้นที่2,000ตร.ม.โดยประมาณ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก


ผู้ประสานงาน พระอาจารย์สุนทร ญาณวโร 0847940758
สถานที่ก่อสร้าง วัดป่าภูเขากวาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

องค์กร ที่ขอรับ แบบก่อสร้าง
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยทีมงานสถาปนิก KornArch Design

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)