รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการรีสอร์ทเมดิเตอร์เรเนียน


โครงการรีสอร์ทเมดิเตอร์เรเนียน บนเนื้อที่ ไร่ครึ่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของโครงการ คุณพรชัย กาญจนวงศ์วณิช

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)