รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการรีสอร์ท & ฟาร์มเกษตร Mediterranean style 100 ไร่ วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาโครงการรีสอร์ท &ฟาร์มเกษตร 
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 
บนเนื้อที่ 100 ไร่ 
เจ้าของโครงการ บริษัท ควอลิแม็กซ์ จำกัด

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)