รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

สำนักงานชั้นเดียว

อาคารสำนักงานชั้นเดียว
เจ้าของอาคาร บจก.เคเอ็มไอ ฟอเรสต์
สถานที่ก่อสร้าง ต.พรสำราญอ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)