รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

ร้านกาแฟ-ร้านเบเกอรี่-มินิรีสอร์ท

โครงการรีสอร์ท 8 ไร่
อาคารร้านกาแฟ-ร้านเบเกอรี่-มินิรีสอร์ท
เจ้าของโครงการ ทัศนีย์  วงษ์สุวรรณคูหา
สถานที่ก่อสร้าง ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด