รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

อาคารสำนักงาน 2,000 ตร.ม.

 โครงการ อาคารสำนักงาน 2,000 ตร.ม.
เจ้าของโครงการบริษัท ธรรมเกษตร จำกัด
โดยคุณชาญชัย เพิ่มผล
สถานที่ก่อสร้างต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี