รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการบ้านพักอาศัย 3 ชั้น เขตหลักสี่ กทม.โครงการบ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้น 500 ตร.ม.โดยประมาณ
ที่ตั้งโครงการ เขตหลักสี่ กทม.
เจ้าของโครงการ คุณประโพธ วีรจิตโอฬาร

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)