รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว พื้นที่ 100 ตร.ม.โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
พื้นที่ 100 ตร.ม.โดยประมาณ
ที่ตั้งโครงการ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เจ้าของโครงการคุณปาริชาติ ทัศนเทพ

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)