รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น เขตบางซื่อ กทม.


โครงการบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ เขตบางซื่อ กทม.
เจ้าของโครงการคุณโกเมน สดับพจน์

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)