รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการสปาสูง 2 ชั้น เขตลาดพร้าว กทม

โครงการสปาสูง 2 ชั้น
เจ้าของโครงการ คุณภิญโญ วงษ์สถาปนาเลิศ
ที่ตั้งโครงการ โชคชัย 4 ซอย 64 เขตลาดพร้าว กทม