รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการ STUDIO NEW BRAIN สูง 4 ชั้นพื้นที่ 5,000 ตร.ม.โดยประมาณ


โครงการ STUDIO NEW BRAIN สูง 4 ชั้น
พื้นที่ 5,000 ตร.ม.โดยประมาณ
หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตห้วยขวาง กทม.เจ้าของโครงการ Chavalit Vislarnkul