รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการMINI OFFICE ชั้นเดียว

โครงการMINI OFFICE ชั้นเดียว
ที่ตั้งโครงการ(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยจำกัด)
ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
เจ้าของโครงการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยจำกัด