รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้นครึ่ง จ.เชียงรายโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้นครึ่ง 800 ตร.ม.โดยประมาณ
สถานที่ก่อสร้าง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เจ้าของโครงการ คุณกิตติภพ อาศิรพงศ์พิศิษฐ์