รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น พื้นที่ 400 ตารางเมตร


โครงการบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น พื้นที่ 400 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง เอกมัย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ ดร.กำธร ชีพชัยอิสสระ