รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการ TOWN HOME สูง 4ชั้น 6ห้อง กทม.

ภาพสถานที่ก่อสร้างโครงการ
โครงการ TOWN HOME สูง 4ชั้น 6ห้อง 2,500 ตร.ม.โดยประมาณ

สถานที่ก่อสร้าง ซ.สตรีวิทยา 2 กทม.

เจ้าของโครงการ คุณพงษ์สวัสดิ์ มารมย์

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)