รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการมินิออฟฟิตชั้นเดียวโครงการมินิออฟฟิตชั้นเดียว โครงสร้างเหล็ก
เจ้าของโครงการคุณสุศิรี บุญบำรุง
สถานที่ก่อสร้าง โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กทม.

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)