รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
ที่ตั้งโครงการ หมู่ 2 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ คุณสมใจ ชีพเชี่ยวชาญชัย

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)