รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

สำนักงานสูง 2 ชั้นโครงสร้างเหล็ก

สำนักงานสูง 2 ชั้นโครงสร้างเหล็ก
เจ้าของอาคารบริษัท ไอแม็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สถานที่ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร