รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยชั้นครึ่ง

บ้านพักอาศัยชั้นครึ่ง เล่นระดับ 
เจ้าของอาคาร คุณจุฑามาศ สงวนรัตน์
สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านเสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี