รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

อาคารสำนักงาน+พักอาศัยสูง 4 ชั้น

อาคารสำนักงาน+พักอาศัยสูง 4 ชั้น
เจ้าของอาคาร
คุณสัจจา ทองปัญญนพ,คุณบุรัสกร ทองปัญญนพ
สถานที่ก่อสร้าง ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี