รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

อาคารพาณิชย์สูง3ชั้น9ห้อง

โครงการอาคารพาณิชย์สูง3ชั้น9ห้อง
เจ้าของอาคารบริษัท Cleanwaveresort
โดยคุณมุกดา รัตนเทพี
สถานที่ก่อสร้าง ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร