รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยยกพื้นสูง

บ้านพักอาศัยยกพื้นสูง
คุณไพศาล สุริวงษ์ 
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา