รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

ศาลาอเนกประสงค์แบบที่19

แบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 19 
(800ตร.ม.โดยประมาณ)

แจกฟรีแบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์, กุฏิ,เวจกุฏี (ห้องน้ำ) ฯลฯถวายวัด 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยทีมงานมืออาชีพ
เรียนท่านที่มีจิตใฝ่ในธรรม เรามีความประสงค์เป็นสื่อกลางให้แก่กลุ่มอาสาทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และให้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะสืบสานอายุพระพุทธศาสนาให้นานยิ่งขึ้น เราใช้วิชาชีพที่มีบริการเพื่อศาสนาและสังคม แจกฟรีแบบก่อสร้างกุฏิ ถวายวัดเป็นวิหารทาน, วิทยาทาน (สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาแบบก่อสร้าง, ผู้ใจบุญใจกุศลที่ต้องการสร้างเสนาสนะถวายแด่วัดต่างๆ)ตามรูปแบบข้างต้นนี้ 

อาจมีประโยชน์กับท่านและคนที่ท่านรู้จัก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://korn-free-cd.blogspot.com/
ผู้ใดสนใจอีเมลชื่อที่อยู่ของคุณมาที่
abitekdesign@yahoo.com 

1.กรณีวัด,สถานปฏิบัติธรรม กรุณาแจ้งรายละเอียดดังนี้
1.1.ชื่อวัดที่จัดถวาย
1.2.ชื่อพระผู้รับแบบ+เบอร์ติดต่อ เพื่อประสานงาน
1.3.ชื่อสถานที่จัดส่ง(วัด)เพื่อจัดส่งเอกสารโดยตรง(เท่านั้น) เพื่อป้องกันเอกสารตีกลับครับ
2.กรณีอบต,เทศบาล กรุณาแจ้งรายละเอียดดังนี้
2.1. หนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด แจ้งความประสงค์ขอรับแบบก่อสร้างต้นฉบับพร้อมไฟล์งาน
2.2.ชื่อ-สกุล รับแบบ+เบอร์ติดต่อ เพื่อประสานงาน
2.3.ชื่อสถานที่จัดส่ง(หน่วยงาน)เพื่อจัดส่งเอกสารซีดีไฟล์แบบก่อสร้างต้นฉบับ เพื่อป้องกันเอกสารตีกลับครับ

ทีมงานจะจัดพิมพ์ต้นฉบับให้วัดและองค์กรสาธารณะกุศลเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กร 089-481-6742
บริการให้คำปรึกษา "ฟรี"