รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

อาคารสำนักงานชั้นเดียว


อาคารสำนักงานชั้นเดียว
เจ้าของโครงการ คุณประสงค์ ภู่ทอง
หจก.พีพีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง
ที่ตั้งโครงการ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง