รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

อาคารชุดพักอาศัยรวม 4 ชั้นมีดาดฟ้า

อาคารชุดพักอาศัยรวม 4 ชั้นมีดาดฟ้า 
เจ้าของโครงการ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล 
(บริษัท ดี เซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
ที่ตั้งโครงการ จ.ปทุมธานี