รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น พื้นที่ 900 ตร.ม.

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น พื้นที่ 900 ตร.ม.
เจ้าของโครงการคุณชัยพฤกษ์ จันทร์เที่ยง
ที่ตั้งโครงการ ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่