รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

รีสอร์ท 30 ไร่

รีสอร์ท 30 ไร่
สถานที่ก่อสร้าง จ.ราชบุรี
เจ้าของโครงการ คุณมีชัย วัฒนวนิชกานนท์
ประกอบด้วย อาคารร้านอาหาร,ร้านกาแฟ,อเนกประสงค์,
รีสอร์ทสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน2รูปแบบ,
รีสอร์ทสไตล์มอรอคโค2รูปแบบ,รีสอร์ทสไตล์อิตาลี่2รูปแบบ,อื่นๆ