รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น

โครงการบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น
เจ้าของโครงการคุณทรงเกียรติ  พรมมารี
สถานที่ก่อสร้าง ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ. ชลบุรี
----------------------------------------------------
เจ้าของโครงการคุณอัมพร บรรจง
สถานที่ก่อสร้าง ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร