รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

สำนักงานสูง 3 ชั้น


อาคารสำนักงานสูง 3 ชั้น
เจ้าของโครงการ คุณดวงพร  หงษ์ทอง
ที่ตั้งโครงการ  ลาดพร้าว 87 แยก 29 เขตบางกะปิ กทม.