รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการ TheEdgeVillage 12 ไร่ จ.ตราด
บ้านพักตากอากาศ 2 ชั้น เล่นระดับ จำนวน 16 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง เกาะช้าง จ.ตราดเจ้าของโครงการ Miss. Anne Chengseng,
Mr. Martin Krampen
ดูโครงการได้ที่