รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการรีสอร์ทเมดิเตอร์เรเนียน บนเนื้อที่ ไร่ครึ่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์


โครงการรีสอร์ทเมดิเตอร์เรเนียน บนเนื้อที่ ไร่ครึ่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ คุณพรชัย กาญจนวงศ์วณิช