รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

CLUB HOUSE

โครงการ CLUB HOUSE ชั้นเดียว
รวมพื้นที่ 1,000 ตร.ม.โดยประมาณ
เจ้าของโครงการคุณมนตรี เพ็ชรรัตน์
สถานที่ก่อสร้าง อ.เมือง จ.ลพบุรี