รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการบ้านพักอาศัย 3 ชั้น เขตหลักสี่ กทม.

โครงการบ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้น 500 ตร.ม.โดยประมาณที่ตั้งโครงการ เขตหลักสี่ กทม.

เจ้าของโครงการ คุณประโพธ วีรจิตโอฬาร