รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้น พื้นที่ 700 ตร.ม. สุขุมวิท 67 กทม.


โครงการออกแบบบ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้น

พื้นที่ 700 ตร.ม.โดยประมาณ

เจ้าของโครงการ คุณเกียรติชัย โลหชิตรานนท์