รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการบ้านแฝดสูง 4 ชั้น กทม.

ภาพสถานที่ก่อสร้างโครงการ


โครงการบ้านแฝดสูง 4 ชั้น
พื้นที่ 2,500 ตร.ม.โดยประมาณ
ซ.สตรีวิทยา 2 กทม.
เจ้าของโครงการ คุณพงษ์สวัสดิ์ มารมย์