รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น เขตตลิ่งชัน กทม.


บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น เขตตลิ่งชัน กทม
พื้นที่ 1,000 ตร.ม.โดยประมาณ
เจ้าของโครงการคุณฐิติมา ประชากริช